Junior Golf Clinic

Junior Golf Clinic

คุณเป็นนักกอล์ฟเยาวชนที่มีความฝันอยากจะเป็นนักกอล์ฟมืออาชีพหรือไม่? เข้าร่วม Honda LPGA Thailand 2024 Junior Clinic เพื่อเรียนรู้จากนักกีฬามืออาชีพชั้นนำของ LPGA

Honda LPGA Thailand 2024 Junior Clinic เป็นคลินิกสาธิตที่เปิดให้นักกอล์ฟรุ่นเยาว์อายุ 9 ถึง 18 ปี ทุกระดับความสามารถ โดยเยาวชนจะสามารถเรียนรู้ทั้งลูกสั้นและฟูลสวิงจากนักกีฬามืออาชีพของ LPGA ที่ สยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันของงาน Honda LPGA Thailand

โดย Junior Golf Clinic จะถูกแบ่งเป็น 2 ช่วงอายุดังนี้
1. 15:00 – 16:00 น. สำหรับอายุ 9 – 12 ปี
2. 16:00 – 17:00 น. สำหรับอายุ 13 – 18 ปี

ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อที่สำรองพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่สำหรับคลินิกมีค่อนข้างจำกัด โดยสามารถมีผู้ติดตามที่เป็นญาติหรือผู้ปกครองได้ 1 ท่าน และสามารถจอดรถได้ที่สยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส โปรดเตรียม QR code เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อเข้าสู่สถานที่จัดงาน

หมายเหตุ Honda LPGA Thailand 2024 Junior Clinic เป็นคลินิกสำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 9 – 18 ปีเท่านั้น ทุกท่านจะต้องแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน และจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วม หากไม่เป็นไปตามตามเงื่อนไขที่ระบุไว้