นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ไอเอ็มจี ประเทศไทย จำกัด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และเป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้ โดยมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ ณ เลขที่ 208 อาคาร 208 แบงค๊อก ชั้น 3 ห้องเลขที่ 304 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330  (ในข้อกำหนดการใช้งานนี้จะเรียกว่า “ไอเอ็มจี ประเทศไทย”, “พวกเรา”, “เรา”)

ธุรกิจของไอเอ็มจี ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทไอเอ็มจีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทเอ็นดีเวอร์และเราอาจแบ่งปันข้อมูล (ตามที่อธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง) กับหน่วยงานในเครือเหล่านี้ (เรียกรวมกันว่า “เอ็นดีเวอร์”)

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดวิธีการที่เราในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล รวบรวม ระงับ ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนเหตุผลในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หลักกฎหมายที่เรายึดถือในการดำเนินการเช่นว่า วัตถุประสงค์และผู้ที่เราแบ่งปันข้อมูล สิทธิของท่าน และทางเลือกในการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งหมดนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พีดีพีเอ”)

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของไอเอ็มจี ประเทศไทย รวมถึงการลงทะเบียน/สมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการของเรา

เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ:

 • สร้าง ตรวจสอบ และจัดการบัญชีผู้ใช้และคุณสมบัติต่าง ๆ ของท่าน
 • อนุญาตให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์นี้และลงทะเบียน/สมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการของเรา
 • ให้บริการของไอเอ็มจี ประเทศไทย ตลอดจนสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับบริการดังกล่าว รวมถึงการตอบคำถาม ประมวลผลธุรกรรมหรือคำขอและสื่อสารกับผู้ใช้ (เช่น โดยการส่งข้อความที่เกี่ยวข้องกับบริการและบัญชีผู้ใช้ ตลอดจนการอัปเดตข้อมูลต่าง ๆ)
 • พัฒนา ส่งมอบ และปรับปรุงบริการของไอเอ็มจี ประเทศไทย ตลอดจนข้อเสนอต่าง ๆ ซึ่งบางส่วนอาจนำเสนอด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรอื่น ๆ
 • ปรับเปลี่ยนประสบการณ์ของท่านให้มีความเป้นส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้น รวมถึงการนำเสนอเนื้อหาหรือฟังก์ชันการทำงานที่เหมาะกับท่านหรือความสนใจของท่านหรือการอนุมานของเราเกี่ยวกับความสนใจของท่าน (เช่น หากท่านเข้าถึงเนื้อหาเกี่ยวกับกีฬาบางประเภทบ่อยครั้ง เราอาจอนุมานว่าท่านจะสนใจกีฬานั้นและแนะนำเนื้อหาที่คล้ายคลึงกันให้กับท่าน)
 • ส่งเสริมบริการของไอเอ็มจี ประเทศไทย รวมถึงการจัดการ ปรับแต่ง และวัดประสิทธิภาพของโฆษณา ข้อเสนอส่งเสริมการขาย การสำรวจ และ กิจกรรมต่าง ๆ ของเรา
 • ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล (เช่น การวิเคราะห์วิธีการใช้บริการของไอเอ็มจี ประเทศไทย เพื่อให้เราสามารถเข้าใจ ปรับปรุง และปรับแต่งบริการเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้น)
 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา
 • รักษาความปลอดภัยในบริการของไอเอ็มจี ประเทศไทย เช่น โดยการตรวจจับการฉ้อโกงและปกป้องไอเอ็มจี ประเทศไทยและผู้ใช้รายอื่นจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นอันตราย
 • ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เราแจ้งให้ท่านทราบเมื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่กำหนดไว้โดยละเอียดในส่วนนี้

เรายังอาจประมวลผลข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวท่านเป็นรายบุคคล รวมถึงข้อมูลรวมหรือข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนที่เราสร้างขึ้นหรือรวบรวมจากแหล่งอื่น โดยข้อมูลนี้จะช่วยให้เราเข้าใจกลุ่มผู้ใช้ขนาดใหญ่ได้ดีขึ้น หากเรารวมข้อมูลนี้เข้ากับข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่าน เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าวตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แต่โปรดทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มิได้จำกัดความสามารถของเราในการประมวลผลข้อมูลที่มิได้ระบุตัวท่านเป็นรายบุคคล และเราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมหรือไม่ระบุตัวตนด้วยเหตุผลใดก็ตามที่กฎหมายอนุญาต

ข้อมูลของท่านจะถูกแบ่งปันกับสมาชิกในกลุ่มของเราและบุคคลภายนอกตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนที่เราร้องขอนั้นจำเป็นต่อการให้บริการ และหากไม่มีการระบุ เราอาจไม่สามารถให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่ท่านได้

ตารางต่อไปนี้ระบุสิ่งที่เรารวบรวม วิธีการใช้งาน และความจำเป็นของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ท่าน

สิ่งที่เรารวบรวม (ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล)

เราใช้ข้อมูลอย่างไร (วัตถุประสงค์)

เหตุใดเราจึงใช้ข้อมูลนั้น (ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ)

ข้อมูลการลงทะเบียน การสมัคร และการเข้าร่วม:

 • ชื่อ วันเกิด เพศ รูปถ่าย รายละเอียดสมาชิก สมาคมหรือสโมสรกอล์ฟ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ประวัติย่อ

เพื่อยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมและเพื่อ สื่อสารเกี่ยวกับรายละเอียดการแข่งขัน ตารางเวลา ผลการแข่งขัน การอัปเดต หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อจัดหมวดหมู่ผู้เล่น สร้างตารางการแข่งขัน และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าร่วม และเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมทุกคนในระหว่างการแข่งขัน

การรวบรวมข้อมูลนี้จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญา นอกจากนี้ยังจำเป็นสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบ ด้วยกฎหมายในการจัดการแข่งขันที่เป็นธรรม และเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาของเรากับผู้เข้าร่วม

ข้อมูลการลงทะเบียนบัญชี และการลงทะเบียนผู้ใช้:

 • ชื่อ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน อีเมล รายละเอียดการติดต่อ วันเกิดหรืออายุ ความสนใจในเนื้อหาของเรา
 • ให้บริการของเรา

การรวบรวมข้อมูลนี้จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญา

นอกจากนี้ยังช่วยให้เราเข้าใจประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านซื้อและวิธีการใช้งานของท่านซึ่งช่วยให้เราปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของท่านมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของเรา

หากท่านซื้อสินค้า/บริการจากเรา:

 • ข้อมูลการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล การเรียกเก็บเงิน และการทำธุรกรรม

เราใช้ข้อมูลเพื่อประมวลผลการชำระเงินของท่านและเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา

การรวบรวมข้อมูลนี้จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญา

ข้อมูลวิดีโอและสตรีมมิ่ง:

 • ข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเนื้อหาหรือบริการของเรา เช่น สิ่งที่ท่านค้นหา ระยะเวลาและจำนวนการสตรีมและการดาวน์โหลด และข้อมูลระบบที่เกี่ยวข้องกับท่าน

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อ:

 • ระบุสินค้าและบริการที่อาจตรงกับความสนใจของท่าน
 • ปรับเปลี่ยนบริการของเราให้เป็นตรงความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น (เช่น นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่แนะนำแก่ท่าน)
 • ดำเนินการวิเคราะห์และ วิจัยทางสถิติ
 • ปรับปรุงบริการของเรา

พัฒนาบริการใหม่ ๆ

การรวบรวมข้อมูลนี้ถือเป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเนื่องจากช่วยให้เราเข้าใจประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านเลือกซื้อและวิธีการใช้งานของท่าน ทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เป็นส่วนตัวและปรับปรุงบริการของเราให้กับท่าน

การเข้าร่วมโปรโมชั่น การแข่งขัน การจับรางวัล ฯลฯ:

 • รายละเอียดการติดต่อของบุคคลที่เข้าร่วม
 • ให้บริการของเรา
 • ป้องกันการฉ้อโกง
 • ระบุสินค้าและบริการที่อาจตรงกับความสนใจของท่าน
 • ปรับเปลี่ยนบริการของเราให้เป็นตรงความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น (เช่น นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่แนะนำแก่ท่าน)

การรวบรวมข้อมูลนี้จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญา

นอกจากนี้ยังช่วยให้เราเข้าใจประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านซื้อและวิธีการใช้งานของท่านซึ่งช่วยให้เราปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของท่านมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของเรา

ป้องกันการฟอกเงิน:

 • ประวัติธุรกรรมธนาคาร รายงานเครดิต สถานที่ การระบุอุปกรณ์ การตรวจสอบรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ให้บริการของเรา
 • ป้องกันการฉ้อโกง

การรวบรวมข้อมูลนี้จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาการป้องกันการฉ้อโกงถือเป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของเราด้วย

การสมัครรับจดหมายข่าว:

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับเรา เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมลของท่าน

เราใช้ข้อมูลเพื่อส่งจดหมายข่าวของเรา

การดำเนินการมในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับความยินยอมของท่านเนื่องจากท่านได้แสดงความจำนงขอรับข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ บริการของเรา:

 • ไม่ว่าท่านจะคลิกลิงก์ในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จากเราหรือไม่

ไม่ว่าท่านจะเคยเปิดการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จากเราหรือไม่

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อ:

 • ระบุสินค้าและบริการที่อาจตรงกับความสนใจของท่าน
 • ปรับเปลี่ยนบริการของเราให้เป็นตรงความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น (เช่น นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่แนะนำแก่ท่าน)
 • ดำเนินการวิเคราะห์และวิจัยทางสถิติ
 • ปรับปรุงบริการของเรา
 • พัฒนาบริการใหม่ ๆ

การรวบรวมข้อมูลนี้จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญา

นอกจากนี้ยังช่วยให้เราเข้าใจประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านซื้อและวิธีการใช้งานของท่านซึ่งช่วยให้เราปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของท่านมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของเรา

ข้อมูลเมื่อท่านสื่อสารกับเราไม่ว่าจะด้วยตน เอง ทางอีเมล ทางโทรศัพท์ หรือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือผ่านสื่ออื่นใด:

 • รายละเอียดการติดต่อของท่าน
 • รายละเอียดการสื่อสารของท่านกับเรา
 • รายละเอียดข้อความของเราที่ส่งถึงท่าน

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อ:

 • ตอบสนองปัญหาหรือข้อกังวลใด ๆ
 • ติดตามการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพและการฝึกอบรม
 • ดำเนินการวิเคราะห์และวิจัยทางสถิติ
 • ปรับปรุง ปรับแต่ง และพัฒนาบริการใหม่ ๆ

การรวบรวมข้อมูลนี้จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาบริการและความสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน ถือเป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของเราด้วย

ข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านการใช้งานเว็บไซต์ ไอเอ็มจี ประเทศไทย:

 • ข้อมูลทางเทคนิค รวมถึงที่อยู่ IP ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าโซนเวลา ประเภทและเวอร์ชันปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ แพลตฟอร์ม ประเภทอุปกรณ์ รุ่นฮาร์ดแวร์ ที่อยู่ MAC ตัวระบุอุปกรณ์ต่างชนิด และข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของท่าน รวมถึงการคลิกสตรีม URL ที่มีไปยังและที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ (รวมถึงวันที่และเวลา)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายของท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ อุปกรณ์ การตั้งค่า ความเร็ว การเชื่อมต่อและประสิทธิภาพของเครือข่ายและแอปพลิเคชัน
 • เพจที่ท่านดูหรือค้นหา เวลาตอบสนองของหน้าเว็บไซต์ ข้อผิดพลาดในการดาวน์โหลด ระยะเวลาการเข้าชม ข้อมูลการโต้ตอบของหน้าเว็บไซต์ (เช่น การเลื่อน การคลิก และตำแหน่งการวางเมาส์)
 • ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อ:

 • ให้บริการของเรา
 • ปรับปรุงบริการของเรา
 • ระบุสินค้าและบริการที่อาจตรงกับความสนใจของท่าน
 • ปรับเปลี่ยนบริการของเราให้เป็นตรงความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น (เช่น นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่แนะนำแก่ท่าน)
 • พัฒนาบริการใหม่ ๆ
 • ระบุปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือแอปและประสบการณ์ของผู้ ใช้
 • ดำเนินการวิเคราะห์ทางสถิติและศึกษาพฤติกรรมของท่านเมื่อเยี่ยมชม เว็บไซต์
 • ตรวจสอบวิธีการใช้เว็บไซต์

การรวบรวมข้อมูลนี้จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาการปรับปรุงบริการและความสัมพันธ์ของเรากับท่าน ถือเป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา

นอกจากนี้ยังถือเป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการรับรองความปลอดภัยของเครือข่ายและระบบเทคโนดลยีสารสนเทศของเรา

ข้อมูลที่เรารวบรวมจากบุคคลที่เป็นตัวแทนขององค์กร ได้แก่ :

 • รายละเอียดการติดต่อและที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบุคคลที่ทำงานให้กับองค์กร

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อ:

 • ให้บริการของเรา
 • ตรวจสอบตัวตนของลูกค้าของเราและป้องกันการฉ้อโกง

การรวบรวมข้อมูลนี้จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาการป้องกันและป้องกันการฉ้อโกง ถือเป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วย

กฎหมายของเราด้วย การปรับปรุงบริการและความสัมพันธ์ของเรากับท่านถือเป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา

เรายังอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับท่าน (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) หากท่านใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือบริการอื่นใดที่ดำเนินการโดยเราหรือกลุ่มบริษัทของเรา ในกรณีนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกแบ่งปันภายในกลุ่มเอ็นดีเวอร์ซึ่งจะรวมกับข้อมูลที่รวบรวมจากเว็บไซต์ไอเอ็มจี ประเทศไทยและเอ็นดีเวอร์

สื่อสังคมออนไลน์

เราใช้สื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มบล็อกหลายแห่งเพื่อสื่อสารกับลูกค้าของเราซึ่งบางส่วนดำเนินการโดยบุคคลภายนอก เช่น Facebook, Instagram, Twitter (X) และ Tiktok นโยบายนี้ใช้กับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งให้เราจากการใช้ แอปพลิเคชันดังกล่าวแต่ไม่มีผลกับสิ่งที่แพลตฟอร์มเหล่านั้นทำกับข้อมูลของท่าน ทั้งนี้ แพลตฟอร์มเหล่านั้นมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองและเราขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายดังกล่าว

บริการของเราอาจรวมถึงฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ที่ช่วยให้ท่านสามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับแพลตฟอร์ม สื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ กับเรา ตัวอย่างเช่น ท่านอาจสามารถสร้างบัญชีเพื่อใช้บริการของเราหรือเข้าสู่ระบบบริการของเราโดยใช้บัญชี Facebook ของท่านหรือข้อมูลของบุคคลภายนอก ในกรณีที่ท่านทำเช่นนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบุคคลภายนอกนั้นอาจถูกเปิดเผยแก่เราตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกและท่านยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามนโยบายนี้

นอกจากนี้ในการให้บริการของเรา เรายังอาจจัดให้มีเครื่องมือที่ช่วยให้ท่านสามารถแบ่งปัน และ/หรือโพสต์เนื้อหาหรือข้อมูลจากบริการของเราไปยังโปรไฟล์ของท่านบนส่อสังคมออนไลน์ของบุคคลภายนอก ทั้งนี้ แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มบล็อกของบุคคลภายนอกมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองซึ่งจะอธิบายวิธีการที่แอปพลิเคชันดังกล่าวใช้ปกป้อง และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้หรือแชร์บนแพลตฟอร์มเหล่านั้นจากบริการของเราและเราขอแนะนำให้ท่านศึกษาข้อมูลดังกล่าว

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

การดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีลักษณะดังต่อไปนี้: ในกรณีที่จำเป็นและเป็นไปตามคำร้องขอที่สมเหตุสมผลจากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ เราจะบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งานของไอเอ็มจี ประเทศไทยและข้อตกลงอื่น ๆ เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของกลุ่มบริษัท ลูกค้า และผู้ใช้บริการของเอ็นดีเวอร์ เราจะไม่ลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบหากข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการสืบสวนหรือข้อพิพาทอย่างหนึ่งอย่างใดจนกว่ากฎหมายที่บังคับใช้จะอนุญาตให้ลบข้อมูลดังกล่าวได้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บต่อไปจนกว่าปัญหาหรือประเด็นพิพาทเหล่านั้นจะได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์และสามารถลบออกจากระบบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ด้วยปัจจัยทางกฎหมาย กฎระเบียบ และการรักษาความปลอดภัยที่ เราอาจจำต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่านในบางสถานการณ์และเราอาจไม่ได้รับอนุญาตให้แจ้งให้ท่านทราบว่าเราได้ดำเนินการเช่นว่า

เราเก็บข้อมูลของท่านไว้นานแค่ไหน

โดยทั่วไปเราจะเก็บข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการและการจัดการกับข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

เราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อจัดการกับข้อเรียกร้องดังกล่าว นอกจากนี้ เรายังจะเก็บข้อมูลของท่านตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ทางการบัญชี หรือเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการรายงาน

นอกจากนี้เรายังจะเก็บสำเนารายละเอียดการติดต่อของท่านไว้หากท่านคัดค้านหรือเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารการตลาดทางตรงจากจากเราโดยเราจะเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับท่านลงในรายการระงับการสื่อสารของเราเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่ได้รับการสื่อสารทางการตลาดจากเราในอนาคต นอกจากนี้ เราจะไม่ลบข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ข้อมูลของท่านเกี่ยวข้องกับการสืบสวนหรือ ข้อพิพาทอย่างหนึ่งอย่างใด ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บต่อไปจนกว่าปัญหาหรือประเด็นพิพาทเหล่านั้นจะได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์

เราพิจารณาประเด็นต่อไปนี้เพื่อกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา:

 • คำแนะนำจากหน่วยงานกำกับดูแลของไทยที่เกี่ยวข้องหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม
 • วัตถุประสงค์เฉพาะในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • เหตุผลทางธุรกิจในการรวบรวมและเก็บข้อมูลและการหมดอายุของวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
 • ความสามารถของเราในการจัดการกับข้อมูลให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ
 • ข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ภายใต้กฎหมายไทย

ข้อมูลที่เราแบ่งปัน

มีบางสถานการณ์ที่เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพนักงาน ผู้รับเหมา และส่วนงานอื่น ๆ

เราจะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับท่านกับสมาชิกในกลุ่มบริษัทของเราเพื่อให้ทุกส่วนงานของกลุ่มบริษัทสามารถให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่าน

ซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการของเราจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของเราในการดำเนินการกับข้อมูลและมาตรฐานด้านความปลอดภัย ทั้งนี้ ข้อมูลที่เรามอบให้กับบุคคลหรือส่วนงานดังกล่าวอันรวมถึงข้อมูลของท่านจะให้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาให้แก่เราเท่านั้น โดยสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างเราและบุคคลดังกล่าวจะห้ามไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง

ในบางสถานการณ์ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกโอนไปยังองค์กรภายนอกในกรณีที่เรา:

 • หารือเกี่ยวกับการขายหรือโอนธุรกิจบางส่วนหรือทั้งหมดของเรา ในกรณีเช่นว่า ข้อมูลอาจถูกถ่ายโอนไปยังผู้แสดงความจำนงซื้อและที่ปรึกษาของพวกเขาภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูล
 • จัดระเบียบองค์ใหม่หรือขายกิจการ – ข้อมูลของท่านอาจถูกถ่ายโอนไปยังผู้ซื้อที่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ต่อไป
 • จำต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือภายใต้หลักปฏิบัติด้านกฎระเบียบใด ๆ ที่เราต้องปฏิบัติตามหรือในกรณีที่ถูกร้องขอจากหน่วยงานสาธารณะหรือหน่วยงานกำกับดูแล เช่น หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
 • ต่อสู้ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย – ข้อมูลของท่านอาจถูกถ่ายโอนตามที่จำเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับข้อเรียกร้องดังกล่าว หรือ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกแชร์ไปยังบุคคลภายนอกในกรณีที่เป็นข้อมูลทิ่มิได้ระบุตัวตนเจ้าของข้อมูล ในกรณีเช่นว่า ข้อมูลดังกล่าวจะยุติการเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกแบ่งปันกับ:

 • ผู้ให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระเงิน เพื่อการตรวจสอบอัตลักษณ์ของท่าน และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
 • ส่วนงานบริหารจัดการด้านการชำระเงินหรือบริษัทติดตามหนี้ที่เราว่าจ้างให้จัดการเกี่ยวกับการชำระเงินและติดตามหนี้
 • ผู้สนับสนุนร่วมของเราในกรณีที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการแข่งขัน การชิงโชค การเสนอชื่อหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ ที่เราและบุคคลภายนอกดำเนินการร่วมกัน ทั้งนี้ ตราบเท่าที่ท่านยังคงให้ความยินยอมหรือเลือกใช้บริการดังกล่าว
 • กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ออกใบอนุญาตของไทย
 • เมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลมีความจำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อปกป้องหรือบังคับใช้สิทธิหรือทรัพย์สินของเราและเพื่อปกป้องความปลอดภัยของท่านหรือความปลอดภัยของผู้อื่น ตลอดจนเพื่อตรวจสอบหรือพยายามที่จะจัดการกับการฉ้อโกง การฟอกเงิน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดกฎหมาย ตอบสนองต่อคำขอของรัฐบาล ศาล หรือทางกฎหมายอื่น ๆ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการกู้คืนความเสียหาย และ
 • หน่วยงานที่มีหน้าที่รายงานเครดิต เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินล่าช้า การชำระเงินที่ไม่ได้รับ หรือการผิดนัดอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่าน

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้ที่ใด

ข้อมูลของท่านอาจถูกถ่ายโอนไปนอกประเทศไทย

ข้อมูลที่เรารวบรวมจากท่านอาจถูกถ่ายโอนและจัดเก็บ ณ จุดหมายปลายทางนอกประเทศไทย รวมถึงประเทศที่อาจไม่มีมาตรฐานการปกป้องข้อมูลเทียบเท่ากับในประเทศไทย นอกจากนี้ยังอาจดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตินอกประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของเรา ของบริษัทในเครือของเรา หรือขององค์กรที่ทำหน้าที่ให้บริการแก่เรา อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมตามกฎหมายพีดีพีเอและกฎหมายไทยอื่น ๆ การถ่ายโอนข้อมูลนี้อยู่ภายใต้สัญญาที่สะท้อนถึงข้อกำหนดและมาตรฐานที่กำหนดโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย

คุกกี้

เราใช้คุกกี้ที่ระบุเบราว์เซอร์ของท่านโดยจะทำหน้าที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยจะจัดเก็บรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเพื่อให้บริการและประสบการณ์ที่ดีขึ้นแก่ท่านเมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์และดำเนินการวิเคราาะห์รูปแบบการใช้งานดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมผ่านเทคโนโลยีเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เพื่อจัดการรูปแบบการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่านด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และวิธีการที่เราใช้งานคุกกี้ โปรดดูนโยบายคุกกี้ของเรา

การห้ามติดตาม

เว็บเบราว์เซอร์บางตัวอาจส่งสัญญาณ “ห้ามติดตาม” ไปยังเว็บไซต์ที่ผู้ใช้สื่อสารด้วย เช่นเดียวกับเว็บไซต์หลายแห่ง โดยในขณะนี้ เว็บไซต์ของเราไม่สามารถตอบสนองต่อสัญญาณ “ห้ามติดตาม” เหล่านี้ได้ หากท่านต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาณ “ห้ามติดตาม” ท่านสามารถไปที่ http://www.allaboutdnt.com/

ความปลอดภัย

การส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่อาจปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่เราไม่อาจรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของท่านที่ส่งผ่านเว็บไซต์ ไอเอ็มจี ประเทศไทย และการส่งผ่านใด ๆ ถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยของข้อมูลและระบบความปลอดภัยเพื่อพยายามป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

ลิงก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ไอเอ็มจี ประเทศไทย จดหมายข่าว การอัปเดตทางอีเมล และการสื่อสารอื่น ๆ อาจมีลิงก์เชื่อมต่อไปยังหรือเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ของผู้อื่นซึ่งรวมถึงของเครือข่ายพันธมิตรของเราหรือผู้ลงโฆษณา และ/หรือ เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ที่สนับสนุน โดยเบราว์เซอร์ของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านระบุในเว็บไซต์อื่น ๆ จะไม่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยผู้ดำเนินการเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของเรา ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านคลิกลิงก์ไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวโปรดทราบว่าผู้ดำเนินการเว็บไซต์เหล่านั้น อาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองซึ่งกำหนดวิธีการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแชร์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ โปรดศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของหน่วยงานที่ท่านเลือกแชร์ข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้โฆษณาบุคคลภายนอกและวิธีการป้องกันมิให้พวกเขาใช้ข้อมูลของท่าน โปรดไปที่ Aboutads.info ที่ http://www.aboutads.info/choices/ หรือ Your Online Choices ที่ www.youronlinechoices.eu

สิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านในประเทศไทย

 • การเข้าถึง – ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรักษาไว้ รวมถึงสิทธิในการขอข้อมูลอื่น ๆ จากเรา เช่น วัตถุประสงค์ในการดำเนินการกับข้อมูล ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล และผู้รับข้อมูล
 • การส่งต่อ – ท่านมีสิทธิขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิในการขอให้เราถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลภายนอก (โดยมีข้อยกเว้นบางประการ)
 • การแก้ไข – ท่านอาจมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป้นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง
 • การลบ – ในบางสถานการณ์ ท่านมีสิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บไว้
 • การจัดเก็บ – ท่านมีสิทธิที่จะขอให้เราหยุดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บไว้ นอกเหนือจากเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บในบางกรณี
 • การคัดค้าน – ในกรณีที่เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดที่ชอบด้วยกฎหมาย ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิคัดค้านการดำเนินงานด้านการตลาดของเราโดยเลือกคลิกที่บริเวณด้ายอีเมลที่เราส่งไปถึงท่าน
 • การเพิกถอนความยินยอม – แม้ว่าเราต้องอาศัยความยินยอมจากท่านในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมนี้ได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเรา
 • การร้องเรียน – ท่านมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจกำกับดูแล

หากท่านต้องการใช้สิทธิใด ๆ เหล่านี้หรือสิทธิอื่นใด โปรดติดต่อเรา ที่ [email protected] เราอาจขอให้ท่านพิสูจน์อัตรลักษณ์ของท่านด้วยบัตรประจำตัวที่ได้รับอนุมัติ

ในบางกรณี ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ อย่างไรก็ตาม เราอาจมีสิทธิดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวต่อไปได้ตามกฎหมายไทย ท่านสามารถใช้สิทธินี้ได้โดยติดต่อเรา ที่ [email protected]  อนึ่ง ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราหยุดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรงโดยท่านสามารถใช้สิทธินี้ได้โดยทำเครื่องหมายในแบบฟอร์มที่เราใช้ในการรวบรวมข้อมูลของท่านหรือโดยการคลิก “ยกเลิกการสมัคร” ในอีเมลที่ท่านได้รับ ท่านสามารถใช้สิทธินี้ได้โดยติดต่อเรา ที่ [email protected]

การอัปเดตข้อมูล

การอัปเดตใด ๆ ที่เราอาจทำกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะถูกโพสต์บนหน้านี้และเรายังอาจแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ในระยะเวลาที่เหมาะสม กรุณาหมั่นตรวจสอบข้อมูลเพื่อดูการอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากท่านไม่ตกลงหรือยินยอมต่อการอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ โปรดอย่าใช้บริการของเราต่อไป

ข้อมูลติดต่อ

กรณีมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเราที่ [email protected] หรือทางไปรษณีย์ที่: บริษัท ไอเอ็มจี ประเทศไทย อาคาร 208 แบงค๊อก ชั้น 3 ยูนิต 304 เลขที่ 208 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330