นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้

บริษัท ไอเอ็มจี ประเทศไทย จำกัด ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ ณ อาคาร 208 แบงค๊อก ชั้น 3 ยูนิต 304 เลขที่ 208 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (“เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา”) มุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของท่านตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยมีนโยบายคุกกี้นี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายนี้ ทั้งนี้นโยบายคุกกี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้คุกกี้เมื่อท่านเยี่ยมชมหรือสื่อสารกับเราผ่านเว็บไซต์ของเรา อนึ่ง นโยบายคุกกี้นี้ใช้ไม่ได้กับและเราจะไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ภายนอกซึ่งอาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามบนเว็บอื่น ๆ

เรา (หรือผู้ให้บริการของเรา) อาจใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน เช่น คุกกี้ เว็บบีคอน พิกเซล หรือไฟล์ขนาดเล็กประเภทอื่น  ๆ หรือเทคโนโลยีการติดตามบนเว็บเพื่อรวบรวมข้อมูลบางอย่าง ทั้งนี้ คุกกี้คือข้อความสั้น ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ส่วนใหญ่และจัดเก็บโดยเว็บเบราว์เซอร์ของท่านผ่ายระบบคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ท่านใช้ โดยคุกกี้จะช่วยให้เว็บไซต์ “จดจำ” การกระทำหรือการตั้งค่าของท่านตลอดเวลาที่ท่านใช้งาน เว็บบีคอนและพิกเซลแท็กเป็นภาพอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลแบบต์ฝังตัวที่อาจใช้ในเว็บไซต์หรือในอีเมลของเรา เราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการส่งคุกกี้ การนับจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ การทำความเข้าใจการใช้งานเว็บไซต์ของเรา การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและแคมเปญของเว็บไซต์ และการแจ้งให้เราทราบว่าอีเมลที่เราส่งได้ถูกเปิดหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วหรือไม่

ประเภทของคุกกี้

คุกกี้สามารถจำแนกตามอายุการใช้งานและโดเมนที่คุกกี้นั้นอยู่ ในแง่ของอายุการใช้งานสามารถจำแนกคุกกี้ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้

  • คุกกี้แบบเซสชันซึ่งจะถูกลบเมื่อผู้ใช้ปิดเบราว์เซอร์หรือ
  • คุกกี้แบบถาวร ซึ่งจะคงอยู่ในคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ของผู้ใช้ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยฝ่ายที่ตั้งค่าคุกกี้

ทั้งนี้ สำหรับโดเมนที่คุกกี้อยู่ คุกกี้อาจหมายถึง

  • คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งซึ่งกำหนดโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ของหน้าเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม หรือ
  • คุกกี้ของบุคคลที่สามซึ่งตั้งค่าโดยโดเมนอื่น (ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เมื่อหน้าเว็บไซต์อ้างอิงไฟล์ที่อยู่นอกโดเมน)

ทั้งนี้ คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นใดที่คล้ายคลึงกันไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากท่านตามนโยบายนี้ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการแก่ท่าน ตัวอย่างเช่น กรณีการใช้คุกกี้เพื่อปกป้องข้อมูลที่จำเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ของเรา หรือเพื่อติดตามการเลือกหรือข้อมูลที่ท่านป้อนเข้าระบบ เช่น แบบฟอร์มที่ท่านกรอกหรือการตั้งค่าภาษา

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้

ความจำเป็น: คุกกี้เหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ของเราและไม่สามารถปิดได้ในระบบของเรา โดยปกติแล้วจะตั้งค่าไว้เพื่อตอบสนองการใช้งานระบบของท่านเมื่อท่านขอใช้บริการ เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้บล็อกหรือแจ้งเตือนเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ได้แต่ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์ได้

การวิเคราะห์และประสิทธิภาพ: เราใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์ การนี้ช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่านโดยปรับรูปแบบการนำเสนอของเรา รวมถึงการระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้คุกกี้เพื่อติดตามว่าหน้าใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด วิธีการเชื่อมโยงระหว่างหน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงเพื่อพิจารณาว่าเหตุใดเว็บไซต์บางหน้าจึงแสดงข้อผิดพลาด นอกจากนี้ เรายังอาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อเสนอบริการที่ท่านอาจสนใจโดยพิจารณาจากรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์: คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถปรับแต่งรายละเอียดส่วนบุคคลได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยเราหรือผู้ให้บริการภายนอกจะเป็นผู้ตั้งค่าการทำงานของคุกกี้ดังกล่าวในเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างการทำงานของคุกกี้มีหลายประการ เช่น เพื่อจดจำตัวเลือกที่ท่านเลือก (ภาษาหรือภูมิลำเนาของท่าน) หรือเพื่อจดจำแพลตฟอร์มที่ท่านใช้เข้าถึงเว็บไซต์ หากท่านไม่อนุญาตให้มีการใช้คุกกี้เหล่านี้ บริการเหล่านี้บางส่วนหรือทั้งหมดอาจทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี คุกกี้เหล่านี้ไม่ได้ใช้เพื่อติดตามการท่องเว็บของท่านบนเว็บไซต์อื่น

การโฆษณา: คุกกี้เพื่อการโฆษณาจะถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้งานและเพื่อคัดกรองโฆษณาให้มีความเกี่ยวข้องกับท่านและความสนใจของท่านมากขึ้น โดยพันธมิตรด้านการโฆษณาของเรา อาจตั้งค่าคุกกี้เหล่านี้ผ่านเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ ยังอาจมีการใช้คุกกี้เพื่อการโฆษณาดังกล่าวเพื่อสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับความสนใจของท่านและแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์อื่น ๆ อย่างไรก็ดี พันธมิตรด้านการโฆษณาดังกล่าวมิได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงแต่จะจัดเก็บเฉพาะข้อมูลเบราว์เซอร์และอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของท่าน หากท่านไม่อนุญาตคุกกี้เหล่านี้ ท่านจะพบโฆษณาที่ตรงเป้าหมายน้อยลง

ความยินยอมและทางเลือก

ต่อไปนี้คือตัวอย่างวิธีที่ท่านสามารถจัดการหรือลบคุกกี้ไม่พึงประสงค์

ศูนย์การตั้งค่าคุกกี้: ท่านสามารถเข้าถึงระบบจัดการการตั้งค่าคุกกี้ได้โดยคลิกที่การตั้งค่าคุกกี้ในแบนเนอร์คุกกี้เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งแรกหรือคลิกลิงก์การตั้งค่าคุกกี้ในส่วนท้ายของเว็บไซต์ โดยท่านอาจเลือกที่จะอนุญาตให้มีการใช้งานคุกกี้โดยได้รับความยินยอมจากท่านหรือบล็อกคุกกี้ที่ไม่พึงประสงค์ก็ได้

เว็บไซต์ที่ไม่ใช้คุกกี้: ท่านสามารถเลือกไม่รับคุกกี้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเพื่อการโฆษณาได้โดยไปที่: https://optout.aboutads.info/ หรือ https://www.networkadvertising.org/choices/

การตั้งค่าเบราว์เซอร์: เว็บเบราว์เซอร์จำนวนมากยอมรับการทำงานของคุกกี้ตามค่าเริ่มต้น หากท่านมีความประสงค์ ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธ และ/หรือ ลบคุกกี้ได้ เนื่องจากวิธีการในการดำเนินการจะแตกต่างกันไปในแต่ละเบราว์เซอร์ โปรดศึกษาเมนูวิธีใช้ของเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง ตัวเลือกของท่านจะมีผลเฉพาะกับเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ที่ท่านเลือกไม่ใช้เท่านั้นและจะไม่ส่งผลต่อกิจกรรมหรือการโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายบนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์อื่น

โปรดทราบว่าการบล็อกคุกกี้บางตัวอาจส่งผลต่อการทำงานและความพร้อมใช้งานของบางพื้นที่ของเว็บไซต์เนื่องจากการตั้งค่าการเลือกไม่ใช้คุกกี้ของท่านจะถูกจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์เว็บไซต์ของท่านด้วย นอกจากนี้ โปรดทราบว่าหากท่านลบคุกกี้ทั้งหมด ใช้เบราว์เซอร์อื่น หรือซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ท่านจะต้องเลือกตัวเลือกการเลือกไม่ใช้งานคุกกี้ใหม่ทั้งหมด

หากต้องการยกเลิก Google Analytics โปรดไปที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้ของเรา

นโยบายคุกกี้นี้อาจได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว โดยในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้นี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านป๊อปอัปบนเว็บไซต์ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายคุกกี้ได้โดยไปที่เว็บไซต์และคลิกที่ลิงก์ “นโยบายคุกกี้”

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา โปรดติดต่อเราที่ [email protected]