หลุม 6 พาร์ 4 | Honda LPGA Thailand

HOLE 6

หลุม 6 พาร์ 4

พาร์ 4
387 หลา

____________________

เป็นหลุมที่เล่นขึ้นเขาจากทีสู่กรีน ทำให้ระยะจริงยาวกว่าที่เขียนบอกในสกอร์การ์ด กรีนทั้ง 3 ด้านถูกรายล้อมด้วยบังเกอร์ โดยมีพื้นที่หลุมหญ้าตัดเรียบหลังบังเกอร์ และมีพื้นที่หลุมหญ้าตัดเรียบหลังบังเกอร์ตัวซ้ายมือ ช็อตสองที่ตีขึ้นกรีนจะกะประมาณระยะจริงได้ยากจากการที่ต้องตีขึ้นเขาเข้าหากรีนที่ยกสูง รูปร่างแคบและยาว ช็อตนี้จะเป็นตัวตัดสินผลคะแนนที่จะออกมา