หลุม 4 พาร์ 3 | Honda LPGA Thailand

HOLE 4

หลุม 4 พาร์ 3

พาร์ 3
171 หลา

____________________

การเลือกใช้เหล็กต้องคำนึงถึงระดับที่เปลี่ยนแปลงจากการตีลงเขาและลมที่พัดเป็นระยะๆจากทะเล ด้านซ้ายของกรีนมีบังเกอร์ขนาดใหญ่ดักอยู่ แต่ถ้าหากตีลูกผิดไปทางขวามีบังเกอร์ขนาดเล็กและบริเวณหลุมหญ้าตัดเรียบดักรอลูกอยู่ กรีนขนาดใหญ่นี้ท้าทายการพัตต์สำหรับการทำพาร์หรือผลลัพธ์ที่ดีกว่า