หลุม 2 พาร์ 4 | Honda LPGA Thailand

HOLE 2

หลุม 2  พาร์ 4

พาร์ 4
373 หลา

____________________

ในระยะลูกตกสำหรับช็อตทีออฟจะมีบังเกอร์ดักทั้งใกล้และไกล ทำให้มีทางเลือกในการเล่นหลายวิธีในหลุมนี้ สำหรับช็อตขึ้นกรีนมีบังเกอร์เล็กๆ เพียงหลุมเดียวด้านขวาหน้ากรีน แต่มีหลุมหญ้าอยู่โดยรอบกรีนที่ยกสูงซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายนักกอล์ฟสำหรับช็อตแก้ไขไม่ออนกรีน ระวังการพัตต์บนกรีนเพราะมีไลน์เล็กๆ อยู่