หลุม 17 พาร์ 4 | Honda LPGA Thailand

HOLE 17

หลุม 17 พาร์ 4

พาร์ 4
396 หลา

____________________

เป็นอีกหลุมหนึ่งที่มีลำธารไหลพาดขวางระยะจุดลูกตก ทำให้นักกอล์ฟต้องวางแผนการเล่นช็อตจากแท่นที โดยส่วนใหญ่เลือกที่จะวางตัวก่อนอุปสรรคนี้ กรีนที่แคบยาวขวางจากขวามาซ้ายทำให้ตำแหน่งธงหลังซ้ายเป็นตำแหน่งสุดยาก ช็อตแก้ไขจากบังเกอร์ทรายรอบกรีนจะเป็นการทดสอบนักกอล์ฟทุกระดับฝีมือ