หลุม 15 พาร์ 4 | Honda LPGA Thailand

HOLE 15

หลุม 15 พาร์ 4

พาร์ 4
316 หลา

____________________

เลือกหัวไม้ 3 หรือเหล็กยูทิลิตี้สำหรับช็อตแรกจากทีออฟ หากเลือกวางตัวหน้าลำธารที่ตัดขวางบริเวณจุดลูกตก ต้นไม้ใหญ่กลางแฟร์เวย์ค่อนไปทางขวาเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับต้นระยะจุดลูกตก