หลุม 11 พาร์ 4 | Honda LPGA Thailand

HOLE 11

หลุม 11 พาร์ 4

พาร์ 4
372 หลา

____________________

หลุม 11ช็อตแรกข้ามน้ำไปสู่ระยะลูกตกที่แคบ โดยมีบังเกอร์ดักทั้งซ้ายและขวา รอบกรีนมีบังเกอร์ดักซ้ายมือสำหรับธงหน้าและขวามือสำหรับธงหลัง กรีนที่มีไลน์เนินสูงต่ำทำให้หลุมนี้ต้องใช้ช็อตที่ดีทั้ง 2 ช็อตเพื่อหาโอกาสทำพาร์หรือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า