หลุม 10 พาร์ 5 | Honda LPGA Thailand

HOLE 10

หลุม 10 พาร์ 5

พาร์ 5
520 หลา

____________________

หลุมนี้เป็นหลุมแรกของ 9 หลุมหลังเริ่มต้นจากแท่นทียกระดับลงสู่แฟร์เวย์ที่ค่อยๆ เลี้ยวขวาและลดระดับลงมากกว่า 20 เมตรสู่กรีน ช็อตสองมีบังเกอร์ดักทั้งซ้ายและขวา จุดปักธงที่ยาวที่สุดของกรีนจะอยู่ด้านท้ายกรีนที่ต่ำกว่าด้านหน้ากรีนมาก รายล้อมด้วยพื้นที่ตัดหญ้าสั้น