ความประพฤติ | Honda LPGA Thailand

ความประพฤติ

ความประพฤติ
พฤศจิกายน 28, 2018 wichartbhol

ผู้จัดอาจตัดสิทธิ์การแข่งขันของผู้เล่น หากมีการพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้คำไม่สุภาพ หรือแสดงพฤติกรรมรุนแรงในบริเวณสนาม