การจัดกลุ่ม | Honda LPGA Thailand

การจัดกลุ่ม

การจัดกลุ่ม
พฤศจิกายน 28, 2018 wichartbhol

การจัดกลุ่มนั้นจะเป็นไปตามดุลพินิจของผู้จัด โดยผู้เล่นจะเริ่มเล่นตามเวลาที่ผู้จัดได้จัดไว้