National Qualifiers | Honda LPGA Thailand

National Qualifiers

NATIONAL QUALIFIERS

for Honda LPGA Thailand 2019

การแข่งขันจะจัดขึ้นภายในวันที่ 8-9 มกราคม 2019 ณ สนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับ พัทยา โอล์ดคอร์ส โดยผู้ชนะจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Honda LPGA Thailand 2019

รายละเอียดการแข่งขัน

สถานที่ : 
สยามคันทรีคลับ พัทยา โอลด์ คอร์ส,
ตำบลโป่ง, บางละมุง,
ชลบุรี, 20150, ประเทศไทย

วัน  : 
ลงทะเบียนและรอบซ้อม – 7 มกราคม (07.00 น. – 10.00 น.)
รอบแรก – 8 มกราคม
รอบสุดท้าย – 9 มกราคม

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครและส่งแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ hondalpgathailand2019@gmail.com ภายใน 03 ธ.ค. – 31 ธ.ค. 2018

NATIONAL QUALIFIER ROUND INFORMATION

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย:

  เป็นนักกอล์ฟหญิงสมัครเล่นหรือมืออาชีพ โดยมีแฮนดิแคปที่ 2.0 หรือต่ำกว่า ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ภายใต้เกณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรกอล์ฟซึ่งมีอำนาจในการควบคุมดูแลกีฬากอล์ฟในประเทศไทย

  หมายเหตุ* รับสมัครจำนวนจำกัด ตามลำดับผู้สมัคร

 • กฎการแข่งขัน

  การแข่งขันรอบคัดเลือก สำหรับ Honda LPGA Thailand 2019 เป็นการแข่งขันแบบ 36 หลุม ณ สยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส ผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนรวมน้อยที่สุด จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันรายการ Honda LPGA Thailand 2019 ในกรณีที่มีอับดับหนึ่งมากกว่าหนึ่งคนในรอบคัดเลือก จะใช้การแข่งเพลย์ออฟที่หลุม 18/18/18 หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถเล่นเพลย์ออฟได้ จะใช้วิธีนับแต้มถอยหลังตามกฎของสนามสยามคันทรีคลับ

  การแข่งขันรอบคัดเลือกจะแข่งขันตามกฎโดย Royal & Ancient Rules Ltd. และกฎท้องถิ่นซึ่งบังคับใช้โดย คณะผู้จัด Honda LPGA Thailand 2019 และสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย

 • วันปิดรับสมัคร

  ปิดรับสมัครวันที่ 31 ธันวาคม 2561, เวลา 18.00 น. โดยประธาน เลขาธิการสโมสร หรือเจ้าหน้าที่ จากสมาคมกอล์ฟหรือสโมสรในประเทศไทยต้องรับรองใบสมัครให้กับนักกอล์ฟสมัครเล่น และแนบใบรับรองแฮนดิแคป (สำหรับมือสมัครเล่น) หรือหลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคมกอล์ฟ (สำหรับนักกอล์ฟอาชีพ) มาพร้อมใบสมัคร

 • การลงทะเบียน

  ลงทะเบียนได้ที่ห้องอำนวยการแข่งขัน (Tournament Office) ณ สนามกอล์ฟ สยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส วันที่ 7 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 7:00 – 10.00 น. พร้อมหลักฐานแฮนดิแคปปัจจุบันมายื่น ณ จุดลงทะเบียน

  หมายเหตุ* ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฎิเสธผู้สมัครโดยไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบ

 • ค่าสมัคร

  ผู้สมัครต้องชำระค่าสมัครเป็นเงินจำนวน 1,600 บาท ณ จุดลงทะเบียน มิเช่นนั้น ชื่อของผู้สมัครจะถูกนำออกจากการจัดกลุ่ม

 • ลูกกอล์ฟ

  ผู้เล่นสามารถใช้ได้เพียงลูกกอล์ฟที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อ R&A เท่านั้น ผู้เล่นจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันหากใช้ลูกกอล์ฟอื่น ๆ

 • แคดดี้

  ผู้เล่นสามารถใช้แคดดี้ส่วนตัวหรือแคดดี้ของสยามคันทรีคลับได้ โดยค่าแคดดี้ของสนามคือ 450 บาท ต่อหนึ่งผู้เล่น/ต่อรอบ (เงินสดเท่านั้น) ผู้เล่นที่ใช้แคดดี้ส่วนตัวในรอบซ้อมนั้น จะต้องชำระค่าแคดดี้ 450 บาท ให้กับทางสยามคันทรีคลับ ผู้เล่นสามารถใช้แคดดี้ส่วนตัวในการแข่งขันรอบที่ 1 และรอบสุดท้ายได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 • การจัดกลุ่ม

  การจัดกลุ่มนั้นจะเป็นไปตามดุลพินิจของผู้จัด โดยผู้เล่นจะเริ่มเล่นตามเวลาที่ผู้จัดได้จัดไว้

  สามารถติดต่อ IMG เพื่อยืนยันเวลา ได้ที่เบอร์: (+66) 089 897 9816

 • ความประพฤติ

  ผู้จัดอาจตัดสิทธิ์การแข่งขันของผู้เล่น หากมีการพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้คำไม่สุภาพ และ แสดงพฤติกรรมรุนแรงในบริเวณสนาม

 • ผู้ชม

  ผู้ปกครองและโค้ชต้องชำระค่าเข้าให้ทางสยามคันทรีคลับ 1,000 บาท เพื่อเข้าชมวันซ้อม ในวันที่ 7 มกราคม ส่วนการแข่งขันรอบที่ 1 และรอบสุดท้ายนั้น สามารถเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้ชมจะต้องอยู่ในเขตถนนและเส้นทางรถกอล์ฟเท่านั้น และไม่ได้รับอนุญาตให้แนะนำผู้เล่นระหว่างการแข่งขัน การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ผู้เล่นถูกตัดสิทธิ์เข้าแข่งขันได้ โดยเฉพาะในกรณีที่เคยถูกเจ้าหน้าที่เตือนแล้ว

 • รอบซ้อม

  รอบซ้อมอย่างเป็นทางการจะจัด ข้ึน ในวันที่ 7 มกราคมตั้งแต่เวลา 11:45 น. ถึง 14:00 น. สามารถติดต่อ IMG เพื่อจองรอบซ้อมได้ที่: (+66) 089 897 9816 (ตั้งแต่วันท่ี 24 ธันวาคม 2561 ถึงวันท่ี 4 มกราคม 2562)
  สนามไดรฟ์ในสยามคันทรีคลับน้ัน เปิดให้ซ้อมในวันที่ 7 มกราคม ตั้งแต่เวลา 7:30 น. ถึง 17:00 น. และวันที่ 8 และ 9 มกราคม เวลา 6:30 น. ถึง 16:00 น.

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครและส่งแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ hondalpgathailand2019@gmail.com ภายใน 03 ธ.ค. – 31 ธ.ค. 2018