หลุม 9 พาร์ 4 | Honda LPGA Thailand

HOLE 9

หลุม 9 พาร์ 4

พาร์ 4
391 หลา

____________________

พระพุทธรูปขนาดใหญ่บนหลังเขาหลังกรีนเพิ่มความสวยงามของหลุมนี้เมื่อมองจากแท่นที หากไม่อยากเล่นช็อตจากทรายไกลเข้าหากรีน ให้หลีกเลี่ยงกลุ่มของบังเกอร์ทางซ้ายมือของการเล่นช็อตแรก กรีนของหลุมนี้มีเนินสูง 3 ด้านทำให้เป็นเหมือนร่องยาวกลางกรีนที่ทำให้การพัตต์น่าตื่นเต้นมากขึ้น