หลุม 8 พาร์ 3 | Honda LPGA Thailand

HOLE 8

หลุม 8 พาร์ 3

พาร์ 3
146 หลา

____________________

หลุมพาร์ 3 ยาวที่มีน้ำขวางหน้าแต่ไม่มีผลต่อการเล่นรอบกรีน มีบังเกอร์ขนาดใหญ่ 2 หลุมด้านขวาและหลังกรีน รวมถึงบังเกอร์ขนาดเล็ก 2 หลุมอยู่ทางซ้าย พร้อมกับพื้นที่ตัดหญ้าเรียบ ช็อตแก้ไขจากรอบๆ กรีนจะเป็นตัวตัดสินผลคะแนนของหลุมนี้