หลุม 5 พาร์ 4 | Honda LPGA Thailand

HOLE 5

หลุม 5 พาร์ 4

พาร์ 4
402 หลา

____________________

ระยะของช็อตทีออฟจากแท่นที่ยกขึ้นตีลงเขาทำให้ได้ระยะมากกว่าปกติ แต่ต้องใช้ความประณีตกับช็อตขึ้นกรีนด้วยเหล็กสั้นเพื่อหลีกเลี่ยงหลุมหญ้าและบังเกอร์ที่รายล้อมรอบๆกรีน ตำแหน่งธงหลังซ้ายเป็นตำแหน่งสุดท้าทายสำหรับนักกอล์ฟทุกระดับฝีมือ