หลุม 3 พาร์ 4 | Honda LPGA Thailand

HOLE 3

หลุม 3 พาร์ 4

พาร์ 4
381 หลา

____________________

ระยะจากทีออฟเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของการเล่นหลุมตีขึ้นเขาหลุมนี้ ที่ระยะลูกตกจะค่อนข้างแคบโดยมีต้นไม้ใหญ่และบังเกอร์ขนาบอยู่ทั้งสองข้าง รูปร่างกรีนที่เรียวยาวประกอบกับจุดเจาะหลุมที่หลอกตาทำให้การได้พาร์สำหรับหลุมนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย