หลุม 13 พาร์ 4 | Honda LPGA Thailand

HOLE 13

หลุม 13 พาร์ 4

พาร์ 4
359 หลา

____________________

พาร์ 4 สั้นขึ้นเขาโดยมีบังเกอร์ดักอยู่ทางด้านขวามือ ควรระมัดระวังในการเลือกเหล็กเล่นช็อตสองเข้าสู่กรีนเพื่อชดเชยระยะที่ต้องตีขึ้นเขา กรีนค่อนข้างง่ายสำหรับการพัตต์เพื่อทำพาร์หรือเบอร์ดี้