แคดดี้ | Honda LPGA Thailand

แคดดี้

แคดดี้
พฤศจิกายน 28, 2018 wichartbhol

ผู้เล่นสามารถใช้แคดดี้ส่วนตัวหรือแคดดี้ของสยามคันทรีคลับได้ โดยค่าแคดดี้ของสนามคือ 1150 บาท ต่อหนึ่งผู้เล่น/ต่อรอบ (รวมถึงในรอบซ้อม และรับชำระเป็นเงินสดเท่านั้น) ผู้เล่นสามารถใช้แคดดี้ส่วนตัวในการแข่งขันรวมถึงรอบซ้อมได้โดยต้องชำระค่าแคดดี้ 450 บาท ต่อหนึ่งผู้เล่น/ต่อรอบ ให้กับทางสยามคันทรีคลับ แคดดี้ทุกคนจะต้องถือถุงทรายเพื่อใช้สำหรับสำหรับกลบรอยไดวอท