รอบซ้อม | Honda LPGA Thailand

รอบซ้อม

รอบซ้อม
พฤศจิกายน 28, 2018 wichartbhol

รอบซ้อมอย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นในวันที่ 18 มกราคม แบบฟอร์มจองเวลาซ้อมจะถกูส่งให้กับผู้สมัครหลังจากที่ใบสมัครได้รับการยืนยัน สนามไดรฟ์ในสนามจะเปิดให้ซ้อมในวันที่ 18–20 มกราคม ตั้งแต่เวลา 6:30 น. ถึง 17:00 น.