การลงทะเบียน | Honda LPGA Thailand

การลงทะเบียน

การลงทะเบียน
พฤศจิกายน 28, 2018 wichartbhol

ลงทะเบียนได้ที่ห้องอำนวยการแข่งขัน (Tournament Office) ณ สนามกอล์ฟ สยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส วันที่ 18 มกราคม ตั้งแต่เวลา 06:00 – 10.00 น. พร้อมหลักฐานแฮนดิแคปปัจจุบันมายื่น ณ จุดลงทะเบียน

หมายเหตุ* ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฎิเสธผู้สมัครโดยไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบ